wallyelenbaas.nl geplaatst: 9 april 2010 Gedrukt in Rotterdam terug naar voorpagina
foto rechts: Wally Elenbaas: Berglandschap
 

In kunstcentrum ‘De Twee Wezen’ in Enkhuizen is vanaf zaterdag 11 juli 2010 de tentoonstelling ‘Gedrukt in Rotterdam’  te zien met grafische werken van een twintigtal kunstenaars uit die stad.
Door een aantal Rotterdamse grafische kunstenaars werd in 2005 het initiatief ontplooid om, gelijktijdig met de manifestatie ‘Rotterdam Grafiekstad’, die voornamelijk de eerste voor- en naoorlogse periode belichtte, een aanvullend beeld van hedendaagse grafische kunst te tonen.
Vervolgens is deze wijze van presentatie in 2007 en bij die gelegenheid opnieuw onder de titel ‘’Appendix’ in een vergelijkbare vorm min of meer herhaald.
In een nieuwe en geactualiseerde opzet wordt ditmaal een expositie verzorgd in kunstcentrum ‘De Twee Wezen’.

Als uitgangspunt voor de tentoonstelling in Enkhuizen zijn enkele belangrijke sleutelwerken gekozen die behoren tot de collectie van het Centrum voor Beeldende Kunst in Rotterdam:
voor deze gelegenheid zijn de bewuste werken door de kunstinstelling CBK welwillend beschikbaar gesteld.
Zo is grafisch werk te zien van Wally Elenbaas(1912-2008), Henk de Looper(1931-1998), Axel van der Kraan(1949-), Willem Oorebeek(1953-) en Daan van Golden(1936-).
Deze kunstenaars hebben op geheel eigen wijze een specifieke invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de grafische kunst vanaf de jaren dertig tot heden, zowel binnen als buiten de stad Rotterdam.
Naast de prentkunst van deze grafici is werk te zien van een opvolgende, latere generatie kunstenaars die zich overduidelijk aan hen schatplichtig acht.
In de werken van deze voornamelijk jongere kunstenaars zijn onmiskenbaar nieuwe tendensen aanwijsbaar waarbij echter op de één of andere manier toch aansluiting wordt gevonden bij de opvattingen en beeldtaal van hun voorgangers.
In een onderling verband dat varieert van in groot formaat gerealiseerde etsen in droge naald tot zeefdrukken op een drager van glasplaat wordt een eigentijds beeld bewerkstelligd over de actuele stand van zaken op grafisch gebied.
In de wisselwerking die de tentoonstelling in een uiteenlopende betekenis kenmerkt manifesteren zich eveneens de kunstenaars Jaap Hoffmann, Stefan Hoffmann, Dunya Steyns, Ellen Vomberg, Alexandra Roozen, Barbara Witteveen, Marion Rutten, Ondine de Kroon, Robin Kolleman, Annelies de Greef, Inez Odijk, Allard Budding, Loréne Bourguignon en Anton Vrede(o.v.)
Bij de samenstelling van deze tentoonstelling is dank verschuldigd aan Centrum Beeldende Kunst Rotterdam.